oprichting
van
 

Société Belge Radio ­électrique
 
4 oktober 1922
 

Hierbij waren weerom heel wat voorname personen betrokken, zoals bij de eerdere opgerichte Belgische ondernemingen:
 

- diverse grote Belgische bankiers;
- personen nauw aan het Koninklijk hof verbonden;
- personen reeds actief op het gebied van telegrafische
,
en telefonische communicaties,
alsook gespecialiseerde technici die zowel in Belgisch Kongo
als aan het front in WO I hun verdiensten hadden getoond.

VERVOLG
TERUG
bekijk ook even de
VOORGESCHIEDENIS
TER INFO
klik bij de
volgende pagina's op

 

KLIK
HIER

in de plattegrond


SBR
ontstond uit SIB en SNR.
 

In de Raad van Bestuur van SBR zetelden
zowel personen van SIB, alsook van SNR.
 
SBR verwierf er via SIB de exclusieve licenties
van alle brevetten en productiewijzen
waarvan zij de eigenaar of de licentiehouder was
voor exploitatie in België en Belgisch Kongo.
 
M.a.w.
SBR verwierf via deze vennootschappen vele brevetten
 waaronder Belgische, Franse, Engelse & Amerikaanse.


De deur stond open voor een
Belgische productie
met
Belgisch kapitaal
en
Belgisch personeel
van zowel zenders als ontvangers,
m.a.w.
een nationaal concept
gericht op het monopoliseren
van de Belgische markt.
 
Koning Albert I
had vroeger al geëist om enkel Belgisch personeel
en materiaal te gebruiken in België.

 
(SBR slaagde daar effectief in,
ofschoon nog niet tijdens de eerste jaren.)

DE START
GRONDVESTEN
PERSONEN
AANDELENVERDELING
VOORUITZICHT
GEBEURTENISSEN
1922