In 1928 werd door de minister - dewelke de PTT onder zijn bevoegdheid had -
toelating verleend om te Veltem een tweelingzender op te richten.
In 1929 waren de zenders door een associatie van Radio Belgique en de Boerenbond (NV-Radio) bij SBR besteld.

 
Dit is de standaard tekst.

Dit nieuwe zendstation te Veltem werd in de nieuwe staatsstructuur opgenomen en kwam er ter vervanging
van de zender Radio-Belgique en NV-radio
met regelmatige uitzendingen in het Frans en het Nederlands tot gevolg.
 
De Wet van 14 mei 1930 (BSB 19300516) schenkt aan de Staat het monopolie van de radiocommunicaties.
Zie Artikel 1 van deze wet:
"De regering is gemachtigd de radiotelegrafie, de radiotelefonie en alle andere radioverbindingen in te richten en te exploiteren."

VERVOLG
TERUG
 
doelstelling:
de natie te
voorzien van
radiofonische
uitzendingen
zowel
in de Franse
als in de
Nederlandse
taal
 
Hierbij werd een einde
gemaakt aan de
radiostrijd* tussen de
Walen en de Vlamingen.
 
* De eerste en vroegere
radio-uitzendingen
van Radio-Belgique
waren grotendeels
in het Frans
tot grote ergernis
van de Vlamingen
(zie eventueel de
voorgeschiedenis).
 
 
1928-29-30