LICENTIEPLAATJES

1
Klik om de foto te vergroten...


2
Klik om de foto te vergroten...

3
Klik om de foto te vergroten...
 

UITLEG

Als voor het maken van een in BelgiŽ verkocht radiotoestel
gebruik werd gemaakt van in BelgiŽ geldige octrooien,
dan moest voor dat toestel een licentiefee betaald worden.

 
Ten teken dat licentierecht verschuldigd (en betaald) was,
werd er een
licentieplaatje (vergunningsteken) op het toestel aangebracht.
 
De Belgische overheid stelde regels op voor het heffen van licentiefees.
Aanvankelijk verleende SBR alleen licenties op zijn eigen octrooien (1),
later traden SBR en SEM (2) samen op namens alle octrooihouders,
waaronder ook Philips (3) en Bell.
De licentiefees werden geÔnd door deze bedrijven
en overgemaakt naar de octrooihouders.

 
Hierdoor ontstond toen een gezonde concurrentie
op het gebied van radioverkoop in BelgiŽ.

 
 
 
 
 
 
 

OPGEPAST

Bemerk!
A
lle ontvangers
met gelijkaardige
vergunningstekens zijn

GEEN
SBR-TOESTELLEN.
 
 
 
U
aangeboden
uit het archief
van het
SBR-radiomuseum
Het Eeuwfeestpaleisje
te
Eernegem
www.eeuwfeestpaleisje.be