TERUG

TERUG naar begin

VERVOLGjuli & augustus 2012
KUNST EN TUINEN

ZOMER IN ICHTEGEM
Uit deze toeristische informatiegids.

 

 
 


2013
MUSEA IN THE POCKET
Uit deze toeristische zakagenda.

 

 
 

 
2013

GENIETEN IN HET BRUGSE OMMELAND

Uit deze toeristische informatiegids.
 


 


maart 2013
BLITZ
Uit deze magazine vol voordelen en verrassingen.
EDITIE TORHOUT / GISTEL
 

 
 


2013/06/06
WEER IETS UITZONDERLIJK
 
De Sona 1 van het merk SNR vond Karel - in
Duitsland aangeboden - op een internetveiling.
Een 2de exemplaar bevindt zich in een ander museum te Engeland (Londen).
 
Een product van SNR overgenomen door SBR.
SBR ontstond uit SIB en SNR, twee bestaande radio-elektrische bedrijven.

SNR-ontvanger SONA 1
 
De onopgepoetste ontvanger zonder buizen (radiolampen).
 


De opgepoetste ontvanger met TM-buizen is fantastisch mooi geworden.
 


 


augustus 2013
IEDERE VRIJDAGVOORMIDDAG
Informatie over het SBR-radiomuseum op het bord van de gemeente
op het marktplein aan de kerk.

 


 


10-JARIG BESTAAN VAN HET SBR-RADIOMUSEUM
 

 
Vr die tien jaar... HET BEGIN
Karel (48 jaar) ziet het nog voor zich.
Pa, ik wil in dat huis in Eernegem gaan wonen,
daar kan ik mijn radio's in die winkelruimte vooraan uitstallen.
Karel is er in 1992 gaan wonen en is met de eerste werkzaamheden in 1998 begonnen.
Rond 2000 was alles grotendeels af en kon Karel dagelijks van zijn radioverzameling genieten.
Karel merkte op dat de volwaardige radiohersteldienst in de etalage veel aandacht trok.
Daarom dacht hij even:
Waarom zou ik er geen museum van maken zodat iedereen ervan kan meegenieten?
In 2003 was het dan ook een feit.
 
In die tien jaar... AANWINSTEN
Tal van interessante vondsten en aanbiedingen zijn op zijn adres geleverd.
Alsook door Karels intens SBR-speurwerk werd hij al gauw de SBR-kenner bij uitstek genoemd.
Van zodra er iets van SBR boven water kwam
en men dacht dat Karel dit misschien nog niet had, rinkelde de telefoon of sprak men hem aan.
 
In die tien jaar... BEZOEK
Allerlei soorten mensen heeft Karel zien komen en gaan.
Was het geen individueel bezoek, dan was het een gezin of een groep.
De verste bezoeker was van Amerika en de dichtstbije, de buren.
Groepen zoals: scholen, gepensioneerden, missionarissen, collega's, verrassingsreisjes, blinden en gehandicapten
genoten volop van de audiomontage met zijn deskundige uitleg over het ontstaan en de ontwikkeling van de radio,
de Belgische radio-omroep en SBR-radio in het algemeen.
 
Met een zekere genoegdoening en fierheid kijkt Karel terug op 10 jaar SBR-radiomuseum.
 
Na die tien jaar... DANKWOORD
Hierbij wil Karel iedereen bedanken voor de steun, de aangeleverde materialen, de fijne attenties en lof.
Het doet deugd en Karel hoopt dat iedereen er samen met hem nog lang mag van genieten.

 


Karel aan de slag.
 
Nu Karel over een groot SBR-archief beschikt,
is hij gestart met het schrijven van online-artikels.
Kijk gerust maar eens wat intussen voorhanden is ...


 
KLIK HIER


2013/09/20
Uit de krant "Krant van West-Vlaanderen".
  
 


2013/09/27

Uit de krant "De Weekbode".

 


 
De aangekochte Ondovox-ontvanger van 1926 met SBR-spoelen "Disco Selfs" volledig opgepoetst, mag weer gezien zijn.
 


 


TERUG

TERUG naar begin

VERVOLG