TERUG

 

VERVOLGde eerste kaartjes voor aankoop radiomaterialen

 

 


1995
uit het krantje van mijn werkgever WVEM (INFRAX)

 


 


1995
mijn hobbykamer

 

 


5de radio-expositie Venetiaanse Gaanderijen (Oostende)
1997/09/28 - 06/01
met medewerking van:

Dhr. Rudi Sillen;
Dhr. Jaques Moyaert;
Dhr. Karel Verstringe;
Dhr. Jo Ruffini;
Dhr. Pieter Windey;
Dhr. Walter De Vogel.

uitgeleende emailborden


 


afscheid van een vriend
1913 - 1999

Dit radiomuseum is een ode aan mijn toeverlaat en radiovriend Dhr. Henri D'Heedene.

Wat in radio
ons zo boeide

 

Dat is wat Henri
mij openbaarde

 

Dat is wat hij
zo koesterde,
als mij...

Karel


Je was een goede leermeester voor mij in alles wat radio te bieden had.
 


juli 1999
het instrumentenbord van Henri terug in volle glorie hersteld
 

 


2000
Het instrumentenbord van Henri staat nu in de etalage van het museum.
U ziet het zoals het vroeger was bij een volwaardige radiohersteldienst.
 

 


Het SBR-boekje
2002
Het relaas

 
Zoals men weet, is Dhr; Rudi Sillen reeds geruime tijd verzamelaar van heel oude TV's
en zeer oude ontvangers van de Belgische merken,
daardoor ontstond er ook een zekere passie voor SBR.
Karel verzamelt geruime tijd Philips, waarbij SBR zijn stokpaardje is tot 1938.

Beiden waren bezig met het verzamelen van gegevens over SBR,
met de bedoeling een historische naslagwerk hierover te realiseren.
Het is Rudi aan de telefoon. Hij vroeg mij kopies na te zien en te verbeteren,
en dat in verband met zijn SBR opzoekingswerk. ( Groot was mijn verbazing !!! )
Nou, Rudi daar ben ik ook geruime tijd mee bezig! Wie zou dat nu denken.
Rudi stuurde de nota's op naar Karel.

Karel bracht wat nieuwigheden bij, alsook correcties en ... omgekeerd.
Na wat briefwisseling, groeide de voldoening naarmate het naslagwerk vorm kreeg.
Er werden ook enkele concrete afspraken gemaakt over wat en hoe.

Rudi kwam met een heuse fotostudio op de proppen.
Ieder item kwam in de schijnwerpers te staan, zoals in een filmstudio...
Alle ontwikkelde foto's moesten nog gescand en bijgewerkt worden.
Nu moest ik naar Rudi toe, om enkele ontbrekende puzzelstukken in te passen.
Alles kreeg een passend plekje en een dankwoordje tot slot.

Het eerste deel van het SBR-boekje rolde van de pers.

Wij willen dan ook beiden onze dank uitdrukken aan Retro Radio om
het toen grootste nationale merk van BelgiŽ eens in het daglicht te stellen,
dit in de vorm van een mooi historisch naslagwerkje.
(Aan alle leden van
Retro Radio gratis toegestuurd)

Karel
 
het SBR-boekje
juni 2002
het eerste deel:

een prachtig boekje voor
ieder Retro Radio -lid >>

Graag had ik ook dit boekje.
(beperkte oplage!)
 

 KLIK HIER

 
     Karel

                                                             Rudi
  << op de gevoelige plaat

 

TERUG

 

VERVOLG