S. Ondolina 637A3 & U3*    1936

Klik om de foto te vergroten...

Dit luxe meubel
w
erkt volgens
het reflex-principe.
 
variant op de
super-heterodyne
 
Het chassis is dezelfde
uitvoering als de 637:
zie pagina 92

1935/36

uitvoeringen

De S. Ondolina 637 bestaat
in
drie uitvoeringen:
 
e
en  uitvoering 3*
luxe meubel;
 
een  uitvoering 4
*
 luxe meubel radio/pick-up.
 
Een radio: zie pagina 92

 

S. Ondolina 637A4 & U4*    1936

types

Dit luxe meubel
radio/pick-up w
erkt
volgens het reflex-principe.
 
variant op de
super-heterodyne
 
Het chassis is dezelfde
uitvoering als de 637:
zie pagina 92

De S. Ondolina 637 bestaat in twee types:
 
de S. Ondolina 636A
bevat zes buizen;
 
de S. Ondolina 636U
bevat zes buizen.

 

 

<<< 92

 

LIJST

INDEX RADIO PUBLICITEIT 94 >>>