Super Ondolina 636A3 & U3*

Klik om de foto te vergroten...

Dit luxe meubel
w
erkt volgens
het reflex-principe.
 
Variant op de
super-heterodyne.
 
Het chassis is dezelfde uitvoering van de 636
op pagina 86.

1935

uitvoeringen & types


De S. Ondolina 636 bestaat
in
drie uitvoeringen:
 
e
en  uitvoering 3*
luxe meubel;
 

een  uitvoering 4
*
 een luxe meubel radio/pick-up.
De pick-up is van het merk Marconiphone.

Een radio: zie pagina 86

-----------------------------------------------------

De S. Ondolina 636 bestaat in twee types:
 
de S. Ondolina 636A
bevat zes buizen;
 
de S. Ondolina 636U
bevat zes buizen.
EINDE

down q     < scroll >      up p

Super Ondolina 636A4 & U4*

pick-up

Klik om de foto te vergroten...

Dit luxe meubel
radio/pick-up w
erkt
volgens het reflex-principe.
 
Variant op de
super-heterodyne.
 
Het chassis is dezelfde
uitvoering van de 636
op pagina 86.

Klik om de foto te vergroten...

 

De pick-up is van het merk Marconiphone.

<<< 86

 

LIJST

INDEX RADIO PUBLICITEIT 88 >>>