raamantenne voor type 351

Klik om de foto te vergroten...

Deze
raamantenne
bevat
GEEN
typeplaatje
en behoort tot de
Super Ondolina 351.

 1930

M O. 311 of  S.O. 351  2de gen. 1930

Klik om de foto te vergroten...

  Klik om de foto te vergroten...

O. 311 of  S.O. 351  1ste gen. L

Ondolina 311 (4 buizen) en Sup

er Ondolina 351 (5 buizen)

Beide types, 311 & 351,
bestaan elk in twee versies:

 
1ste uitvoering =
1ste generatie
ZONDER metertje;
 
2de uitvoering =
2de generatie
MET metertje.
Het metertje toont de ingestelde
filamentspanning via de regelbare weerstand
in het voorpaneel van de luidspreker.

 Beide types bevatten elk een dubbel chassis.
  Bovenaan zit het radiogedeelte en onderaan de voedingseenheid.
Deze radio's zijn de eerste types van
SBR met ingebouwde luidspreker.

Beide types werken op wisselspanning.
De gelijkspanningsversies bevatten een interne
weerstandsblok i.pl.v. de voedingseenheid.
Er is ook een batterijtype.

<<< 45

DETAIL

LIJST

INDEX RADIO PUBLICITEIT 48 >>>