Alle eerste luidsprekers door SBR
geproduceerd in 1929 kregen de naam
 
Klik om de foto te vergroten...  SBERAVOX.
 
Al vlug werd de naam vervangen door
 
Klik om de foto te vergroten...  VOXALINA.

Voxalina

Voxalina

Klik om de foto te vergroten...

type 12 1929

type 15 1929

Voxalina type 22    1929

Voxalina type 22    1929

Klik om de foto te vergroten...

Klik om de foto te vergroten...

permanent magnetische schermluidspreker

permanent magnetische luidspreker in kast

<<< 40

 

LIJST

INDEX RADIO PUBLICITEIT 42 >>>