VERVOLG
 
SBR
installeerde haar
communicatiestations,
zenders en ontvangers
verspreid over het
ganse grondgebied
van BelgiŽ voor
zowel nationale,
als internationale
communicatie,
alsook voor
de zeevaart,
binnenvaart,
luchtvaart en
militaire doeleinden
doorheen de jaren
zoals dit plan
van 1930 laat zien.

Daarbij

niet te vergeten
de omroepzenders
en het grote aantal
omroepontvangers.
plan 1930