Radio-Antwerpen

 
radio luisteren in de regio


EB4ED
of
 Radio
't Kerksken
in
de jaren 20

 

een klein omroepstation in Antwerpen
De bijnaam Radio t Kerkske was toepasselijk gekozen daar de zender
en studio zich in de kerktoren bevonden.

VERVOLG
TERUG