Waardoor is SBR het grootste Belgische merk van ontvangers & zenders geworden?

De luchtvaartkunde en de radio-elektriciteit zijn zeker 2 wetenschappen
waaraan de eerste wereldoorlog de kans gaf de grootste vooruitgang te boeken.
Veel geleerden en ingenieurs hadden problemen opgelost - waarvan de oplossing in normale tijden
nog jaren onderzoek zou gevergd hebben - in perfect uitgeruste laboratoria die ze tot hun beschikking kregen.
Maar, waar de luchtvaartkunde nog geen heel grote praktische toepassing kreeg,
had de radio-elektriciteit door de radioverspreiding de wereld veroverd.

Daarenboven, één van de primordiale menselijke noden,
was de snelle communicatie via een draadloos
communicatiemiddel.
 

De radioverspreiding aan de ene kant,
de toename van het telegrafieverkeer aan de andere kant
hadden een aanzienlijke vraag naar radio-elektrisch materiaal als gevolg;
hetgeen de oprichting van een nieuwe industrie teweeg had gebracht.

België, het uitverkoren grondgebied voor de toepassing van radio-elektriciteit,
kon dit bijzondere domein vol toekomst niet negeren.


SBR was bekend geworden om zijn productie in grote serie van degelijke omroepontvangers,
maar ook door zijn exploitatie van het telecommunicatienetwerk in België en Belgisch Kongo.

 

SBR produceerde:

a) voor het leger: zenders en ontvangers;
b) voor de lucht -en zeevaart: zend-ontvangst-stations, zenders-ontvangers voor boten en vliegtuigen;
c) voor particuliere bedrijven en ministeries: zenders en ontvangers;
d) voor de omroep: zendstations en zenders, omroepontvangers en onderdelen voor de luisteraar;
e) voor de intercontinentale communicatie: zend-ontvangst-stations.


VERVOLG